Tilføj din overskrift her

Vi gør venligst opmærksom på, at kommunen ifølge vejreglerne har hjemmel til, efter skriftlige påbud, at beskære grene, træer og buske i fritrumsprofilet på ejendommens regning, hvis man ikke selv gør det.

Beplantning

Vi tilbyder beskæring af buske og træer ud mod fortove, stier, veje, grønne områder og legepladser.

Vi anbefaler beskæring af hække i byområder to gange om året, så træ eller hæk ikke vokser ud over vejareal inden den næste beskæring. I visse tilfælde er det en god idé at fælde træet, hvis det er planet for tæt på vejskellet.

Vi guider dig hele vejen

Hvis du er i tvivl om en ejendoms beplantning overholder fritrumsprofilet (mål fra skel til offentlig vej/sti/plads), så kontakt os og få styr på reglerne. Du kan også se hvad vi ellers tilbyder af skovservice og vedligeholdelse.

Indhent et tilbud

Udfyld formularen, så kontakter vi dig med et uforpligtende tilbud.